Get Adobe Flash player

Hva er galvanoteknisk bad?

Når metaller felles ut på produkter ved hjelp av elektrolyse, kalles det elektrolytisk metallbelegging. Hensikten er å gi produktenes overflate visse egenskaper som grunnmaterialet ikke har.

Selve metallbeleggingen skjer i en løsning av metallsalter hvor varene er koplet som katoder. Som anode brukes metallet som skal felles ut, eller i noen tilfeller uløselige materialer som grafitt, bly og stål.

Varene festes til katoden ved hjelp av spesielle festeanordninger, oppheng eller plasseres i roterende tromler.

Sender vi elektrisk likestrøm gjennom løsningen, skilles det ut metall på varene hvis betingelsene ellers er riktige. Før varene belegges, må de avfettes, beises og skylles.

Forkrommingen utføres bare med uløselige anoder.

kroker

 

Produksjonsteknisk utstyr

  • 2,4 meters glansnikkelbad på 2.200 liter
  • 3,0 meters glanszinkbad på 3.000 liter
  • 2,75 meters hardkrombad på 4.500 liter
  • 1,2 meters glanskobberbad på 800 liter
  • Trommelanlegg for små artikler
  • Eget sliperi for sliping og polering

 

bad


Copyright © 2014. All Rights Reserved.