Get Adobe Flash player

Hardforkromming

Krom utmerker seg ved usedvanlig gode egenskaper på flere områder. Det er svært hardt, har høyt smeltepunkt, anløper ikke før over 200 grader, gir liten friksjonsmotstand ved glidning mot andre metaller, har stor refleksjonsevne for synlig lys og er svært motstandsdyktig ved påvirkning av luft og fuktighet på grunn av sin evne til å passiveres.

Elektrolytisk utfelte krombelegg i tykkelser fra 5 micron og opp til 2-3 mm betegnes som "hardkrombelegg". Belegget er homogent, slitesterkt og det oppnås en hardhet på 60-70 Rockwell C.

Krombelegget kan utfelles direkte på de fleste grunnmaterialer uten forutgående bindesjikt. På grunn av sine spesielle egenskaper, slik som

  • høy hardhet og slitasjefasthet
  • god korrosjons- og varmebestandighet
  • lav friksjonskoeffisient
  • antimagnetiske egenskaper
  • bra utseende og dekorativ effekt 

er hardkrombelegget spesielt egnet til renovering og oppbygging på maskindeler og komponenter som er utsatt for stor slitasje.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.