Get Adobe Flash player

Glansnikkel og glanskrom

Glansnikkel og glanskrom pålegges de fleste metaller for å oppnå bedre fysikalske og kjemiske egenskaper.

Fornikling brukes også ved galvanoforming og til å gi overflaten visse fysikalske og kjemiske egenskaper. Da snakker vi om teknisk fornikling.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.