Hva kan behandles?

skruer

Alle metalliske deler kan behandles - enten de er nye eller brukte. På gamle deler fjernes gammelt belegg. dette gjøres i kjemisk bad eller slipes ned. Gamle sår må repareres før nytt belegg påføres. De fleste jobbene vi gjør er nye deler som skal hardforkrommes for å få betydelig lengre levetid.